Dproc1
dpr anun
drosh-gerb
Գլխավոր էջ
Դպրոցի պատմությունը
Տնօրինություն
Դպրոցի խորհուրդ
Ծնողական խորհուրդ
Աշակերտական խորհուրդ
Մանկավարժական խորհուրդ
Ինտերնետ համակարգչային կենտրոն
Միջոցառումներ
Դասացուցակ
Առաջադիմություն
Բյուջե
Մեթոդական
Արձանագրություններ
Գնումներ
Մեր քաղաքը
Կապվեք մեզ հետ
ՀՀ Լոռու մարզ ք. Ախթալա
Հեռ. 077 405606
Էլ. փոստ  akhtala1@schools.am

ԲՅՈՒՋԵ
Ծախսերի կատարման հաշվետվություններ
2016-1-ին եռամսյակ
2016-2-րդ եռամսյակ
2016-3-րդ եռամսյակ
2016-4-րդ եռամսյակ

Հաստիքացուցակ-2017
2017-1-ին եռամս. հանրակրթ.
2017-1-ին եռամս. ներառ.2017-1-ին եռամս. սոց. փաթ.
2017-2-րդ եռամս. հանրակրթ. 2017-2-րդ եռամս. ներառ. 2017-2-րդ եռամս. սոց. փաթ.
                                                           2017 թ. ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
հանրակրթական 2017
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ներառական 2017
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
սոց. պաթեթ 2017

09.01.2017 թվական
/աշակերտների թիվը 125/
հ/հ Ծախսային հոդվածի անվանումը Գումարը          /հազ.դրամ/
1 2 3
1 Աշխատավարձ 31606.5
2
Կապի ծառայ. ծախսեր 119.0
3
Պահակ. ծառայ. ծախս 1440.0
4
Վառելիքի ծախս 600.0
5
Էլ. Էներգիայի ծախս 140.0
6
Ջրմուղ-կոյուղու ծախս 46.1
7
Գործուղման ծախս
0.0
8
Այլ ծախսեր 193.0
  Ընդամենը 34144.6
01.09.2016 թվական  /աշակերտների թիվը 124/
հ/հ Ծախսային հոդվածի անվանումը Գումարը          /հազ.դրամ/
1 2 3
1 Աշխատավարձ 32593.0
2
Կապի  ծառայ. ծախսեր
119.0
3
Պահակ. ծառայ. ծախս 1440.0
4
Վառելիքի ծախս 650.0
5
Էլ. Էներգիայի ծախս 140.0
6
Ջրմուղ-կոյուղու ծախս 49.0
7
Գործուղման ծախս
44.5
8
Այլ ծախսեր 243.6
  Ընդամենը 35279.1lori
map


kgn
heravar
ktak
armeduForum
gtk
krtutun_sh

globus
2011 ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ
2011 School #1 Akhtala, Armenia
girk